E-mail:
Tilmeld Frameld
Klik venligst
MARKEDSF©ªRING ¢À 1 -2013
PAS PÅ MED AT PISSE PÅ PRINT

"Decembers store juleshow var ikke blevet det samme uden den trykte presse. Her t©¡nkes naturligvis på Danske Banks fors©ªg på at trimme sig selv i takt med tiden. Uden helsideannoncerne havde kampagnen ikke vakt n©¡r samme opm©¡rksomhed. Nok er YouTube et magel©ªst medie, men det var de provokerende bladbudskaber, der gjorde udslaget ved at etablere en f©¡lles referenceramme, og det kan den trykte avis stadig g©ªre bedre end andre kanaler. " l©¡s mere her


Fredag 22-02-2013 kl: 10:55 af Jacob Ludvigsen     

Finurligt talt

Af Jacob Ludvigsen

Medianter, som gerne vil gå for at v©¡re moderne, tilpasningsorienterede og analytisk begavede, synes irriterede over, at der stadig findes fossiler, der skriver og l©¡ser på papir. Enhver burde kunne se det latterlige og milj©ªfjendske i en fysisk publiceringsform fra de forrige århundreder, og de ser gerne, at alle konverterer til netaviser, der ganske vist stadig venter på deres gennembrud og er stort set uden betydning for nyheds- og meningsdannelsen. Men det vil komme, og kan udviklingen forceres gennem medielovgivningen, vil det v©¡re progressivt.

At sk©¡rmperception er mere fragmenteret og overfladisk og mindre håndgribelig, har de fleste, der overhovedet besidder et sammenligningsgrundlag, sikkert oplevet med egne ©ªjne og hukommelse. Pr©¡stationskravene til de journalister, der skal m©¡tte netaviser med deadline fire gange i minuttet, er voldsomme og levner ikke tid til ordentlig research. Listerne over de mest l©¡ste historier ansporer til tarvelige teasere, der kan generere h©ªje klikrater til gl©¡de for annonc©ªrerne.

Decembers store juleshow var ikke blevet det samme uden den trykte presse. Her t©¡nkes naturligvis på Danske Banks fors©ªg på at trimme sig selv i takt med tiden. Uden helsideannoncerne havde kampagnen ikke vakt n©¡r samme opm©¡rksomhed. Nok er YouTube et magel©ªst medie, men det var de provokerende bladbudskaber, der gjorde udslaget ved at etablere en f©¡lles referenceramme, og det kan den trykte avis stadig g©ªre bedre end andre kanaler.

Her skal vi ikke diskutere Danske Banks prioritering af billeder og ord. Kadaveret er gennemgnasket. Samtlige hel- og kvartprofessionelle kommentatorer kastede sig frådende over det st©ªrste pengeinstitut og dets ordf©ªrende direkt©ªr Eivind Kolding, som havde lidt sv©¡rt ved at time sin egen tilstedev©¡relse – så var han tavs, så var han på ferie – hvilket overlod det vanskelige defensorat til underofficerer uden mandat eller indlysende trov©¡rdighed. Kaptajnen må blive på broen i stormvejr fremfor at overlade det til telegrafisten at forklare og forsvare. Det burde en Maersk-mand vide. Noget lignende g©¡lder for reklamebureauet Mensch, som afviste at udtale sig om kundeforhold. En attitude, der kendes fra b©ªrnesager i provinsen, hvor den uheldige socialchef smyger sig uden om ved at henvise til tavshedspligten.

Fra at v©¡re b©ªdlen, der havde ansvaret for fyringer, fiduser og filiallukninger, gled Eivind Kolding over i rollen som offer, dog uden at opnå den medf©ªlelse, som ellers kommer et sådant til gode. Han blev et stykke jaget vildt, skarpt forfulgt af p©ªbel, politikere og presse. Fire års opd©¡mmet vrede over gustne gebyrgribbe, ryggesl©ªse rentemanipulatorer og tyvagtige topfolk fossede som en forårsflod.

På utallige asociale medier er der frit slag for sinker, psykopater, senile, debile og paranoide vanekv©¡rulanter, som anonymt og risikofrit kan råbe og r©¡be. D©ªd over kapitalismen! Fint med Facebook, men b©¡rmens br©ªl respekteres kun kvantitativt. Indholdet er ikke kvalificeret som fx debatten på Kommunikationsforum, som Mensch heller ikke vil kommentere. De v©¡sentligste indl©¡g, herunder Koldings kronik, blev bragt i den trykte presse. Print er alvor, man h©¡fter for sine udsagn og g©ªr sig mere umage, og redaktionen har vurderet v©¡sentligheden. Den fri og ut©¡mmede kreativitet på nettet er mestendels terapi for tumlinger, den giver ikke genlyd, men er rammende blevet sammenlignet med kunsten at råbe ned i en spand. F©ªlgerne af Danske Banks nye normaler og standarder havde v©¡ret anderledes og mindre bem©¡rkelsesv©¡rdigt uden den trykte presses debat- og annoncespalter.

Man forstår, hvis direktion og bestyrelse i Danske Bank f©ªler sig forstemt, nedtrykt og i skidt hum©ªr. Tre af de betydninger, som ordet blue kan have. I den stemning er det ikke morsomt at åbne aviserne med denne hilsen fra Silkeborg:

¡±Don¡¯t be blue. Jyske Bank. We speak Danish¡±.

Da Danske Bank i panik huggede bremserne i og suspenderede alle indrykninger, trådte Jyske Bank på speederen og opnåede sekscylindret dominans, også i forhold til Nykredit, som ellers havde anstrengt sig for at blive blå. Også denne man©ªvre kunne kun gennemf©ªres i kraft af dagbladene. Den grafiske enkelhed, spillet mellem blåt og gr©ªnt, og den fint doserede jyske humor udtrykker overskud, overlegenhed og optimisme, og det massive medietryk understreger, at reklame betyder at råbe mange gange, og at gentagelse forst©¡rker effekten.

Meningskraft er et begreb, som marketingdirekt©ªr Christian Kabel og jeg konstruerede i 1990¡¯erne for dagbladet Aktuelt. Vi postulerede, at kvaliteten af l©¡serne bet©ªd mere end oplaget (der heller ikke var v©¡rd at prale af). En unders©ªgelse dokumenterede, at Aktuelts l©¡sere var indflydelsesrige og derfor v©¡rd at ofre annoncer på. Nuvel, det var ikke nok til at holde det socialdemokratiske dagblad i live, og det d©ªde i 2001. Men der er noget om snakken. Gennem den trykte presse når annonc©ªrer og debatt©ªrer landets ledelse – og de, der mener at kunne n©ªjes med flimmernyheder, tilh©ªrer ikke denne elite.

Og så er der noget helt andet, som vi må vende tilbage til. Aviser har sj©¡l. T©¡nk over det, I der pynter jer ved at pisse på den printede presse.© Copyright 2017 jacob-ludvigsen.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Flere nyheder i denne sektion:

- PAS PÅ MED AT PISSE PÅ PRINT
- TO IDIOTER VILLE SKADE LEGO
- POLITIKEN OG MISSIONÆRERNE HÅND I HÅND
- 777 gratis ord om Vistaprint
- Fortæl folket om fordelene ved fri foretagsomhed
Vil Karen Hækkerup fra Landbrug og Fødevarer kræve tilskud til svinene?
Ja, det bliver hun nødt til inden 1. 12.
Nej, hun vil prøve at presse EU
Hun vil prøve at undgå tiggergang


Se flere afstemninger!

Klik venligst
Norton 360